Kontakt Telefon: 030/525-310

O Nama

PUNI NAZIV : J.P. „Vilenica-Vodovod“ d.o.o. Novi Travnik
SKRAĆENI NAZIV: J.P. „Vilenica-Vodovod“ d.o.o.
PRAVNI STATUS: Društvo sa ograničenom odgovornošću

ADRESA/SJEDIŠTE: Kalinska b.b. Novi Travnik 72 290
TELEFON/FAX: 030/525-310
E-MAIL ADRESA: vilenicavodovod@gmail.com
VLASNIŠTVO SA STRUKTUROM: Općina Novi Travnik 100%

PODACI O REGISTRACIJI: Upisan u registar suda u Travniku pod matičnim brojem: 51-01-1950-09 (stari broj: 1-1367)
OSNOVNA DJELTANOST: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda.
IDENTIFIKACIONI BROJ: 4236078750004
PDV BROJ: 23678750004

TRANSAKCIJSKI RAČUNI
Intesa Sanpaolo Banka:1549995000024036
Sparkasse banka:1990520008537258
Union banka:1020110000002685

ČLANOVI SKUPŠTINE
1. Kristina Dominović, predsjednik
2. Jasmin Skopljak, član
3. Edin Bašić, član

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
1. , predsjednik
2. Arid Tatar, član
3. Amel Zaimović, član

ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU
1. Marijana Dražetić, predsjednik
2. Emir Aščić, član
3. Miralem Zlotrg, član

UPRAVA ( DIREKTOR )
Muris Brljak, dipl. oec.

BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2020. 29 ( dvadesetdevet )

RADNO VRIJEME:
07:00 do 15:30 ( Uprava )
07:30 do 16:00 ( Naplatno mjesto u ulici Kalinska-na „zelenoj pijaci“ )

Plaćanje računa možete izvršiti i u prostorijama JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. u ulici Stjepana Tomaševića i na naplatnom mjestu u ulici Ive Andrića.

 

MISIJA PREDUZEĆA je osigurati kvalitetno snabdijevanje naših korisnika dovoljnom količinom ispravne vode za piće, kao i odvodnjom otpadnih voda, uz poštivanje ekoloških normi, s ciljem postizanja zadovoljstva kod naših korisnika i poboljšanja općih uslova života u sredini u kojoj preduzeće egzistira.

VIZIJA PREDUZEĆA je upravljati vodom i odvodnjom otpadnih voda na području cijele općine Novi Travnik kao prepoznatljivo društveno – odgovorno preduzeće na bazi visokokvalitetne infrastrukture, primjenom modernih tehnologija i opreme, uz veoma stručne kadrove, što za rezultat ima najveći stepen zadovoljstva kod korisnika ovakvih usluga.