• Telefon: 030/525-310
  • info@vilenica-vodovod.ba

Cjenovnik

CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA J.P. "VILENICA-VODOVOD" D.O.O. NOVI

TRAVNIK

 

USLUGE SNABDIJEVANJA VODOM ZA PIĆE

VRSTA NAKNADE CIJENA BEZ PDV-a PDV ( 17% ) CIJENA SA PDV-om
Naknada za korisnike koji imaju vodomjer- PRAVNA LICA 1,70 KM/m3 0,29 KM/m3 199 KM/m3
Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA 0,80 KM/m3 0,14 KM/m3 0,94 KM/m3
Naknada ( paušal ) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA ( 5 m3 član domaćinstva ) 4 KM/član domaćinstva 0,68 KM/član domaćinstva 4,68 KM/član domaćinstva

 

USLUGE ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE

VRSTA NAKNADE CIJENA BEZ PDV-a PDV ( 17% ) CIJENA SA PDV-om
Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA 0,85 KM/m3 0,14 KM/m3 0,99 KM/m3
Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-FIZIČKA LICA

0,40 KM/m3

0,07 KM/m3 0,47 KM/m3
Naknada ( paušal ) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA ( 5m3/ član domaćinstva )

2,00 KM/član domaćinstva

0,34 KM/član domaćinstva 2,34 KM/član domaćinstva

 

NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU

VRSTA NAKNADE CIJENA BEZ PDV-a PDV ( 17% ) CIJENA SA PDV-om
Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- FIZIČKA LICA 300,00 KM 51,00 KM 351,00 KM

Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- PRAVNA LICA

a) stambeni objekti

350,00 KM

59,50 KM

 

409,50 KM

 

b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori

NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora ili stanova, naknada se povećava za 300 KM za svaki naredni prostor ili stan, a građevinski i drugi radovi se obračunavaju po predračunu.

400,00 KM

68,00 KM

468,00 KM

 

Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini

 

5 KM/m2

0,85 KM/m2

5,85 KM/m2

 

Kod poslovnih subjekata koji vrše proširenje prostora obračun se vrši po m2 novoizgrađenog prostora

 

5,00 KM/m2

0,85 KM/m2

5,85 KM/m2

 

NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU

VRSTA NAKNADE CIJENA BEZ PDV-a PDV ( 17% ) CIJENA SA PDV-om

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu- FIZIČKA LICA

 

100,00 KM 17,00 KM 117,00 KM

Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu- PRAVNA LICA

a) stambeni objekti

 

150,00 KM

 

25,50 KM

 

175,50 KM

b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori

NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora ili stanova, naknada se obračunava u 50% vrijednosti visine naknada za priključak na vodu

200,00 KM

34,00 KM

234,00 KM

Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini

2,50 KM/m2

0,43 KM/m2

2,93 KM/m2

Kod poslovnih subjekata koji vrše proširenje prostora, obračun se vrši po m2 novoizgrađenog prostora

2,50 KM/m2

0,43 KM/m2

2,93 KM/m2

 

NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA

PROFIL VODOMJERA CIJENA BEZ PDV-a PDV ( 17% ) CIJENA SA PDV-om
Fi 15mm 1,50 KM/mjesečno 0,25 KM/mjesečno 1,75 KM/mjesečno
Fi 20mm 2,00 KM/mjesečno 0,34 KM/mjesečno 2,34 KM/mjesečno
Fi 25mm 3,90 KM/mjesečno 0,66 KM/mjesečno 4,56 KM/mjesečno
Fi 30mm 5,00 KM/mjesečno 0,85 KM/mjesečno 5,85 KM/mjesečno
Fi 40mm 8,10 KM/mjesečno 1,38 KM/mjesečno 9,48 KM/mjesečno
Fi 50mm 16,60 KM/mjesečno 2,82 KM/mjesečno 19,42 KM/mjesečno
Fi 80mm 26,70 KM/mjesečno 4,53 KM/mjesečno 31,23 KM/mjesečno
Fi 100 mm 43,10 KM/mjesečno 7,33 KM/mjesečno 50,43 KM/mjesečno