JKP

Home Uprava preduzeća

Nasko Bajramović, master menađer - direktor - 030/525-310

 

Senad Kukić, šef ViK-a, 061-708-463

Merima Kukić, sekretar i potparol, 030/525-310

Drago Tokalić, predsjednik Nadzornog odbora

Meho Mujić, član Nadzornog odbora

Amel Zaimović, član Nadzornog odbora

Miroslav Volić, predsjednik Skupštine preduzeća

Azir Đulić, član Skupštine

Jasmin Skopljak, član Skupštine